+421 0905 460 214 lohateam@lohateam.sk
Vyberte stranu

Naše služby

preprava, zasielateľstvo, skladovanie, distribúcia

Lohateam, s.r.o. – expert na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu.

Poskytujme služby v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave. Disponujeme rozsiahlym vozovým parkom vozidiel pre cestnú nákladnú prepravu. K preprave tovaru môžete využiť naše dodávky, plachtové valníky i moderné plachtové návesy. Sme Vám k dispozícii i v prípade, ak potrebujete ADR prepravu, prepravu nadrozmerných tovarov, alebo rýchle doručenie tovaru.

Služby

Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovarov

Na základe Vášho dopytu poskytujeme optimálne logistické riešenia. Zabezpečujeme prepravy všetkých druhov tovarov na území Slovenskej republiky ako aj v Európe, pričom použijeme vždy najvhodnejší typ nákladného vozidla. Samozrejmosťou je dodržanie prepravných podmienok, on-line monitorovanie vozidiel a informovanie o priebehu prepravy.

Expresná preprava do 24 hodín + IN TIME preprava

V prípade požiadavky na expresné doručenie tovaru garantujeme dodržanie dohodnutých termínov. Prepravujeme aj tovar IN TIME – presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

Preprava veľkoobjemových zásielok

Prepravíme všetky druhy tovarov akýchkoľvek rozmerov = veľkoobjemový tovar 120m3, tovar vysoký 3 metre ako aj nadrozmerný tovar, k preprave ktorého je potrebné povolenie.

Preprava nebezpečných tovarov v zmysle ADR

Zabezpečíme prepravu nebezpečného tovaru v zmysle medzinárodného dohovoru ADR. Dodržíme pri preprave špecifické podmienky podľa druhu nebezpečného tovaru a jeho konkrétneho UN čísla, tak aby bola zachovaná bezpečnosť osôb, majetku a ochrana životného prostredia.

Medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo

V spolupráci s overenými zmluvnými dopravcami zabezpečujeme prepravu rôznych druhov tovarov, vhodnými typmi nákladných vozidiel na Slovensku aj v Európe, či mimo nej.

Skladovanie, manipulácia a distribúcia

Disponujeme vlastným skladovým priestorom. Akékoľvek požiadavky ohľadne skladovania, manipulácie a distribúcie Vášho tovaru sme pripravení realizovať.

Služby INTRASTAT

Ponúkame služby INTRASTAT, ktoré vykonávame v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR. Mesačnú evidenciu súvisiacu s pohybom tovaru spracúvajú kvalifikovaní odborníci zodpovedný za vystavenie hlásení INTRASTAT.